Leczenie zaburzeń psychicznych

W ramach mojej specjalizacji zajmuję się leczeniem:

  • schizofrenii
  • depresji
  • fobii
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzenia snu 
  • zaburzeń otępiennych
  • uzależnień
  • bulimii, anoreksji
  • nerwic

Udzielanie wskazań prowadzących do rozwiązań problemów prawnych związanych z chorobami psychicznymi.

Zapewniam indywidualne podejście do każdego przypadku oraz udzielanie porad  pomagających poruszać się w aktualnych przepisach administracyjnych i prawnych  dotyczących osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.